Sybaris-Copia

På gränsen mellan Calabrien och Basilicata ligger detta underverk. Vi stannade till en dag i September-07 och vi ångrar det inte.

Här har man hittat tre städer på varandra under olika tidsåldrar.

Man fick inte gå själv på området, men en guide hade vi med oss. Han talade nästan bara italienska men med teckningar i sanden och lite kroppsspråk så förstod vi. Det kostade ingenting med privat guide.

Sybaris var troligtvis den allra första Grekiska kolonin i Italien (720 f.kr) Sedan byggde Romarna en stad och till sist byggdes en kopia av Sybaris upp.

 

Solkorset, väl bevarat. Stenar lagda i mönster.

Området är väldigt stort men man har bara grävt ut en liten del. 20 personer arbetar med detta. Och man får pengar från den Italienska staten och EU.

Man värmde upp med thermalvatten, som rann under husen. I dag går pumpar för full för att inte vattnet ska översvämma utgrävningarna.

Vilken tur att vi stannade här och fick en historielektion.